Veri Politikası

1. GENEL

www.promoavm.com sitesini ziyaret ederken www.promoavm.com (“http://promoavm.com/”) tarafından üretilen ve toplanan tüm veriler PromoAVM mülkiyetidir. www.promoavm.com veya kullanıcılarından veri toplayan veya toplamaya çalışan herhangi bir üçüncü taraf (bir “Veri Toplayıcı”), işbu Veri Politikasına tabi olduğunu bildirir.

2. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDA KISITLAMALAR

PromoAVM ile bağlantılı hiçbir taraf, önceden kullanmadan www.promoavm.com’yi ziyaret ederken, bir kullanıcı veya bir kullanıcı tarafından işletilen herhangi bir verinin veya bir cihazın toplanması veya kullanılması için diğer kişi veya kurumları toplayabilir veya kullanabilir, yönetebilir veya yardımcı olabilir. PromoAVM ’nin yazılı iznini ifade eder. Örneğin, yeniden hedefleme, davranışsal yeniden pazarlama veya herhangi bir reklamın hedeflenmesi, segment kategorizasyonu veya www.promoavm.com, içeriğiyle veya kullanıcılarının önceden ifade edilmeksizin herhangi bir şekilde kullanılmasıyla ilgili hiçbir veri toplanamaz, kullanılamaz veya aktarılamaz. Her bir olayda PromoAVM ’nin yazılı izni.

3. VERİ KAPALI

Bu politika kapsamındaki veriler, herhangi bir reklam birimi, widget, piksel etiketi, çerez, komut dosyası veya diğer veri toplama işlemi yoluyla toplanan verileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

4. EK POLİTİKALAR

Herhangi bir Veri Toplayıcı, info@promoavm.com adresindeki Haftalık Reklam Operasyonları ile iletişime geçmek ve PromoAVM’nin veri toplayıcı sertifikasyon sürecini tamamlamak zorundadır . Bu, toplanan veriler ve kullanılan veri toplama teknolojisi hakkında ek bilgi sağlamayı içerebilir; uygulanabilir anlaşmaların yürütülmesi; ve ek kurallar ve şartnamelere uygunluğu onaylamalıdır.